REGULAMIN:

Ilekroć w regulaminie lub innych dokumentach używa się stwierdzenia Sprzedający należy to rozumieć jako Sklep Myśliwski TROP, ul Jagiellońska 53, 17-100 Bielsk Podlaski.

Zasady współpracy handlowej:

Decydując się na zakupy na naszych aukcjach (sklepie internetowym) należy zapoznać się z niżej wymienionymi punktami regulaminu: 

1. Przysługuje Państwu możliwość zwrotu zakupionego u nas towaru do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Zwrot należy potwierdzić telefonicznie (kierownik sprzedaży 508 150 640).

1A. Aby zwrot był możliwy należy zwrócić towar w stanie nienaruszonym z kompletem metek i bezwzględnie dowodem zakupu. Towar w tzw. "blisterze" nie może zostać otworzony. W sytuacji zakupu towarów w oryginalnym opakowaniu (pudełku), w/w opakowaniu należy zwrócić zakupiony towar.  W sytuacji gdy towar lub opakowanie zostaną uszkodzone, zabrudzone, będą posiadały wyraźne ślady użytkowania zwrot nie będzie możliwy.

2. Koszt przesyłki zwrotnej w przypadku zwrotu zakupionego na naszych aukcjach (sklepie internetowym) towaru podlega zwrotowi.  Sklep TROP zwróci należność w wysokości kwoty najtańszej możliwej przesyłki pocztą polską. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w punkcie 1A regulaminu zwrot poniesionych kosztów przesyłki nie zostanie zwrócony.

3. Po przekroczeniu terminu wskazanego w punkcie 1 Regulaminu zwroty nie będą przyjmowane, w sytuacjach wyjątkowych należy się kontaktować z kierownikiem sprzedaży (508 150 640).

4. Koszt przesyłki zwrotnej przy wymianie na inny towar (wynikający z decyzji kupującego) pokrywa kupujący (koszt według wyboru rodzaju przesyłki przez kupującego).

5. Zakup przedmiotów bezwzględnie jest potwierdzony paragonem lub fakturą. Dokumenty te są  dowodem gwarancji oraz stanowią niezbędny element "zwrotu towaru".

6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zawartej transakcji z uwagi na brak wpłaty kupującego. Sprzedający wpłaty należności oczekuje do 7 dni kalendarzowych - jeśli w tym czasie nie otrzyma zapłaty za zakupiony towar to transakcję uznaje się za unieważnioną nie wiążącą stron.

7. Z uwagi na sprzedaż w stacjonarnym punkcie Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od transakcji bez podania przyczyny.

7A. W sytuacji opisanej a punkcie 7 sprzedający niezwłocznie informuje Kupującego.

7B. W sytuacji opisanej w punkcie 7 sprzedający zwraca kupującemu wszelkie poniesione koszty w terminie niezwłocznym. Sprzedający zastrzega sobie w przypadku braku numeru konta poczyni próbę zwrotu należności za pośrednictwem Poczty Polskiej, brak przyjęcia zwrotu należności uznaje się jako zrzeczenie się należności wynikającej z odstąpienia od umowy ze strony Sprzedającego.  

8. Zawierając transakcję na naszych aukcjach, kupujący akceptuje warunku powyższego regulaminu.

 

9. Zasady Gwarancji :

Wszystkie towary dostępne na naszych aukcjach (lub w sklepie internetowym) są objęte gwarancją. Podstawą Gwarancji jest załączony do towaru dowód księgowy (paragon lub faktura). Towar podlegający reklamacji należy przesłać na adres sklepu na własny koszt, bądź na adres Gwaranta. Reklamowany towar bezwzględnie należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, z kompletem części składowych. W zależności od Gwaranta z reguły Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, bądź uszkodzeń leżących po stronie użytkownika, w tym wynikających z rażącego niedbalstwa użytkownika. W razie jakichkolwiek odstępstw od w/w reguł należy kontaktować się z kierownikiem sprzedaży (508 150 640). Towar odesłany przesyłką "za pobraniem" nie będzie odebrany.

 

10. Wysyłka :

Towar zakupiony na naszej aukcji (sklepie internetowym) wysyłamy na bieżąco w przeciągu 24 godzin, jednak zastrzegamy możliwość dłuższego terminu realizacji wysyłki. W wyjątkowych przypadkach, gdy towar jest np. wadliwy, uszkodzony bądź z jakiejś innej przyczyny nie możemy go do Państwa wysłać od razu, kontaktujemy się telefonicznie, bądź mailowo w celu ustalenia dalszego postępowania.

 

11. Wszystkie koszty przesyłki są dokładnie podane w opisie każdej aukcji.

Kupujący wpłacając pieniądze na konto za zakupiony towar w tytule przelewu winien wpisać swój login z allegro i nr aukcji lub numer zamówienia jeśli towar kupiono w sklepie internetowym. Jeśli wpłata dotyczy kilku aukcji należy podać wszystkie numery aukcji. Przy wpłacie na konto należy doliczyć do ceny zakupionego towaru koszty przesyłki, które są umieszczone na aukcji. W przypadku wpłynięcia mniejszej kwoty zastrzegamy sobie wstrzymanie wysyłki do momentu dopłaty z Państwa strony. Cena przesyłki obejmuje przygotowanie i bezpieczne zapakowanie towaru.

 

12. Problemy z operatorem pocztowym lub kurierem.

Jeśli długo oczekują Państwo na towar i są jakiekolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami - prześlemy potwierdzenie nadania przesyłki, najczęściej po interwencji ze strony sklepu przesyłka nabiera tempa w doręczeniu.

 

Wystawiony komentarz jest dla nas potwierdzeniem zakończenia transakcji.